TỜI ĐIỆN TREO SIÊU NHANH, SIÊU ÊM, SIÊU BỀN KENBO CC600G 220V 30M/60M