TỜI ĐIỆN NGỒI SIÊU NHANH, SIÊU ÊM, SIÊU BỀN KENBO CC600Z 220V 30M/60M